Tvoříme svět, ve kterém chceme žít

Inovativně, Rozumně, Moderně a pro Občany

EFEKT 2017 - 2021

30. 01. 2017| Petr Novák
EFEKT 2017 - 2021

K 20.12.2016 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu výzvu číslo 2 ke státnímu programu na podporu úspor energie, který je známý pod názvem "EFEKT". Požadavky na zpracování podkladů pro žádost o finanční podporu na snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení se proti předchozím ročníkům významně zpřísnily. V sérii článků vás provedeme úskalím dokumentů, které k podání žádosti potřebujete. Tím však starost o vaše mod... Číst více »

Na co si dát pozor při sjednávání smlouvy o zhotovení veřejného osvětlení

12. 11. 2015| Petra Nováková
Na co si dát pozor při sjednávání smlouvy o zhotovení veřejného osvětlení

Cílem následujícího příspěvku je poskytnout základní přehled témat, která je nutné řešit při přípravě a uzavírání smluv o zhotovení veřejného osvětlení[1] v souladu s novým občanským zákoníkem. Chcete-li, aby smlouva sloužila jako účinný nástroj k vynucení řádného zhotovení díla, jeho zaplacení a veškerých dalších povinností a aby v důsledku ní nevznikaly zbytečné spory, je potřeba dbát na některá základní pravidla. Číst více »

Význam osvětlení v silničním provozu

28. 07. 2015| Vlasta Rehnová
Význam osvětlení v silničním provozu

V silničním provozu však také platí další podmínky bezpečné účasti pro jednotlivé skupiny. Pro bezpečnou jízdu řidiče nestačí jen dobře vidět, je také nutno správně rozeznávat vnímané objekty, ostatní účastníky provozu, dopravní cestu a její okolí. Ostatní, nemotorizovaní účastníci provozu se musí pohybovat v takovém prostředí, aby je řidič i za tmy a za nepříznivých podmínek viditelnosti mohl spatřit z bezpečné vzdálenosti a včas. ... Číst více »

Regulace veřejného osvětlení

29. 07. 2014| Jakub Černoch
Regulace veřejného osvětlení

V poslední části pojednání o regulaci veřejného osvětlení pár poznámek týkajících se některých základních technických informací s ní souvisejících. Bude to o vztahu mezi elektrickým příkonem a světelným vý... Číst více »

PROSTOROVÁ REGULACE = ÚSPORY NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ

10. 01. 2014| Jiří Kamýček
PROSTOROVÁ REGULACE = ÚSPORY NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ

Instalací prostorové regulace lze vytápět každou část budov pouze v požadované době a na požadovanou teplotu. Číst více »

Normy ve veřejném osvětlení z pohledu práva

05. 10. 2013| Petra Nováková, Richard Hamran, Tomáš Sequens
Normy ve veřejném osvětlení z pohledu práva

Technické normy mají v českém právním systému zásadně doporučující, tedy nikoli závazný charakter. Právně závaznými se stanou až tehdy, stanoví-li tak právní předpis. Tento dvojí režim platí i pr... Číst více »

Prostorová regulace vytápění budov a staveb

25. 09. 2013| Jiří Kamýček
Prostorová regulace vytápění budov a staveb

Instalací prostorové regulace lze vytápět každou část budov či areálu pouze v požadované době a na požadovanou teplotu. V době nepřítomnosti osob je topení udržováno na naprogramované snížené teplotě.... Číst více »

Konference VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A INTELIGENTNÍ INFRASTRUKTURA MODERNÍ OBCE

22. 05. 2017| Lucie Výborná
Konference VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A INTELIGENTNÍ INFRASTRUKTURA MODERNÍ OBCE

Přijměte, prosím, pozvání na konferenci na téma Veřejné osvětlení a inteligentní infrastruktura moderní obce, která se bude konat v úterý 13.6.2017 v TOP HOTELU Praha. Číst více »

Koncepce VO s dotací

19. 03. 2017| Jiří Skála, Petr Novák
Koncepce VO s dotací

Dne 15. 3. 2017 byla zveřejněna výzva 058 v rámci OPZ, která je určena mimo jiné i pro zpracování Koncepce veřejného osvětlení s výší dotace 95%. Číst více »

Podělte se o zkušenosti

08. 02. 2017| Petr Novák
Podělte se o zkušenosti

Život není jen o technologiích, které by měli naše bytí zkvalitňovat. Je o lidech, vztazích a přírodě, jejíž jsme součástí. Podělte se s námi o to nejlepší, čeho jste dosáhli. Seznamte čtenáře s výrobky, službami a postu... Číst více »

Vstupenka do klubu

07. 02. 2017| redakce
Vstupenka do klubu

Valná hromada schválila výši členských příspěvků na rok 2017. Máte-li zájem o spolupráci v kruhu profesionálů, pak neváhejte a seznamte se s tím, co pro obce, firmy i občany děláme. Pokud se s naší filozofií ztotožňujete a domnívá... Číst více »